รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก

 

The biggest auction ever held in Thailand
Rare Stamps - Coins - Banknotes & Collectibles / แสตมป์ เหรียญ ธนบัตร และสิ่งสะสมที่หายาก

Narai Hotel - Rattanakosin Room, Silom Rd., Bangkok
ณ. โรงแรมนารายณ์ - ห้องรัตนโกสินทร์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ

Auction Date: 4th August at 10.30 am & 5th August 2018 at 9.30 am
วันประมูล: วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม เวลา 10.30น. และ วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30น.

Viewing arrangements at / ตรวจสอบสินค้าได้ที่
Narai Hotel -Ayudhya Room 2nd - 4th August at 10.30-19.00
โรงแรมนารายณ์ - ห้องอยุธยา วันที่ 2 - 4 สิงหาคม เวลา 10.30–19.00 น.

Viewing at our office by appointment only / กรุณานัดเวลาหากต้องการดูสินค้าที่ สนง. ของบริษัทฯ
Catalogue price: 1500 Baht within Thailand, oversea airmail €35, or you may print catalogue on-line here
แคตตาล็อค ราคา 1500 บาทพร้อมค่าจัดส่งในประเทศ €35 พร้อมค่าจัดส่งต่างประเทศ หรือท่านสามารถพิมพ์เอง ที่นี้

Featuring:

Collection of Dietrich Oldenberg Thai Banknotes.

Collection of Roy Tan Peck Lin History of Thai Coinage

Featuring wide range of area over 2,000 lots with starting prices over 20,000,000 THB. (€500,000) including the hottest tropic on the market with over 1,000 lots "Collectibles in the Reign of King Bhumibol" and large selection of modern Chinese gold and silver coins.

Stamps: Large selection of postal history including basic issues, rare postal rates, imperforated, double printings, mis-printing, omitted, mis-perf. Excellent ranges of important basic issues in singles and multiples from early 1st issues collections, modern full sheets. Excellent range of Rama IX issues featuring over 150 lots of rare archives proofs, specimen from Waterlow, Harrison, Helio Courvoisier. Huge ranges of error, imperfs, full sheets and excellent value dealer’s lots.

Thai Banknotes: Large selection all series specimen, proofs etc., including, several better selection uniface note, all series of type notes, very good solid lucky numbers 111111 till 999999 and complete set from, wide range of original packs of 100, rare prefixes & signatures, excellent comprehensive of King Rama IX series.

Thai Coins – Medals & Orders: Excellent collection graded and ungraded gold & silver coins, large selection of modern original sealed sacks. Rare selection of King Chulalongkorn medals & decorations.

Budhha Amulets - Statues: Large selection popular amulets various masters, mixture lots and various casting alloy images.

Foreign Stamps: Large selection better PRC sets, world thematic collections and numerous dealer’s lot from A-Z.

Foreign Banknotes: Large selection of Chinese high graded notes, Asian items Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, Straits Setllement, Vietnam, Indo-China: Very good ranges of European notes including numerous proof notes etc.

Foreign Coins – Medals & Orders: Chinese Imperial and large modern gold coins including gold & silver etc. Excellent ranges of Chinese sycee: Asian items including Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, Straits Settlement, Indochina etc.

Pod Duang(bullet money) and other ancient coins: Large selection of Pod Duang silver and gold from Sukhothai to early Rattanakosin period, northeastern & northern ancient money, gambling tokens collections.

Artifacts – Antique – Benjarong – Chinese Blue & White – Silverware - Paintings: excellent selection of Rare Chakri, Benjarong bowls, trays, dish, pots, bowls, nut betal set, selection of China blue & white porcelain from all period, excellent selection of Niello and Silverware.

Session 1: THAI PHILATELY - แสตมป์ไทย (หน้า 10-102)
Saturday 4th August 2018 at 10.00 a.m. / วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 1 REVENUES อากรแสตมป์ 1-4 Print this section catalogue
SECTION 2 DOCUMENTS, BOOK, etc. เอกสาร หนังสือ และอื่นๆ 5-108 Print this section catalogue
SECTION 3 RAMA V (1868-1910) รัชกาลที่ 5 (2410-2453) 109-225 Print this section catalogue
SECTION 4 POSTMARKS & CANCELLATIONS ตราประทับ 226-285 Print this section catalogue
SECTION 5 RAMA VI (1910-1925) รัชกาลที่ 6 (2453-2468) 286-328 Print this section catalogue
SECTION 6 RAMA VII (1925-1933) รัชกาลที่ 7 (2468-2476) 329-355 Print this section catalogue
SECTION 7 RAMA VIII (1933-1946) รัชกาลที่ 8 (2476-2489) 356-425 Print this section catalogue
SECTION 8 MODERN ERRORS (1947-present) แสตมป์ตลก (2490-ปัจจุบัน) 426-462 Print this section catalogue
SECTION 9 RAMA IX (1947-present) รัชกาลที่ 9 (2489-ปัจจุบัน) 463-646 Print this section catalogue
SECTION 10 ARCHIVE PROOFS - SPECIMEN - RELATED DOCUMENTS ปรู๊ฟ - ตัวอย่าง - เอกสารที่เกี่ยวข้อง 647-763 Print this section catalogue
SECTION 11 FULL SHEETS WITH SOLID NUMBERS แสตมป์ชนิดเต็มแผ่น เลขตอง 764-805 Print this section catalogue
SECTION 12 FULL SHEETS แสตมป์ชนิดเต็มแผ่น 806-896 Print this section catalogue
SECTION 13 STAMP MIXED LOTS ายการสแตมป์รวม 897-954 Print this section catalogue

 Session 2: BUDDHA AMULETS - ARTIFACTS พระเครื่อง - พระพุทธรูป - รูปหล่อ (หน้า 103-114)
Saturday 4th August 2018 at 2.45 p.m. / วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 14.45 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 14 BUDDHA AMULETS & CASTING ALLOYS พระเครื่อง และ พระพุทธรูป 955-1122 Print this section catalogue

Session 3: THAI BANKNOTES - ธนบัตรไทย (หน้า 115-144)
Saturday 4th August 2018 at 3.30 p.m. / วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 15 BANKNOTE SERIES I - II ธนบัตร รุ่น 1 - 2 1123-1156 Print this section catalogue
SECTION 16 BANKNOTE SERIES III - VIII ธนบัตร รุ่น 3 - 8 1157-1318 Print this section catalogue
SECTION 17 BANKNOTE SERIES IX - XV ธนบัตร รุ่น 9 - 15 1319-1416 Print this section catalogue
SECTION 18 COMMEMORATIVE BANKOTES ธนบัตรที่ระลึก 1417-1439 Print this section catalogue
SECTION 19 SOLID, LUCKY NUMBERS เลขตอง เลขสวย 1440-1506 Print this section catalogue
SECTION 20 SPECIMENT AND ERRORS NOTES ธนบัตรตลก 1507-1536 Print this section catalogue
SECTION 21 BANKNOTE MIXED LOTS รายการธนบัตรรวม 1537-1561 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 1562-1600 Print this section catalogue

Session 4: FOREIGN COINS - BANKNOTES - STAMPS - เหรียญ - ธนบัตร - แสตมป์ (หน้า 145-168)
Sunday 5th August 2018 at 9.30 a.m. / วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 22 FOREIGN COINS เหรียญต่างประเทศ 1601-1831 Print this section catalogue
SECTION 23 FOREIGN BANKNOTES ธนบัตรต่างประเทศ 1832-1917 Print this section catalogue
SECTION 24 FOREIGN STAMPS แสตมป์ต่างประเทศ 1918-1964 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 1965-2000 Print this section catalogue

Session 5: THE ROY TAN COLLECTION - MY THAI COINS - คอลเลคชั่น ROY TAN - เหรียญไทย (COLOR หน้าสี PLATE 1-PLATE 42)
Sunday 5th August 2018 at 11.15 a.m. / วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 11.15 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 25 THE ROY TAN COLLECTION - MY THAI COINS คอลเลคชั่น ROY TAN - เหรียญไทย 2001-2207 Print this section catalogue

Session 6: POD DUANG - ANCIENT MONEY - THAI GOLD COINS - พดด้วง - เงินโบราณ - เหรียญทองคำ (หน้า 169-177)
Sunday 5th August 2018 at 0.30 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 26 SUKHOTHAI-AYUDHAYA BULLETS (pre 1800's) พดด้วงสุโขทัย - อยุธยา พ.ศ. (ก่อน 2325) 2208-2233 Print this section catalogue
SECTION 27 RATTANAKOSIN BULLETS (1782-1910) พดด้วงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2453 2234-2254 Print this section catalogue
SECTION 28 THAI ANCIENT MONEY etc. เงินไทยโบราณ 2255-2280 Print this section catalogue
SECTION 29 THAI GOLD COINS หรียญกษาปณ์ทองคำ 2281-2344 Print this section catalogue

Session 7: ARTS - ANTIQUES - WATCHES - รูปภาพ - ศิลปะวัตถุ - นาฬิกา (หน้า 178-189)
Sunday 5th August 2018 at 1.45 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 13.45 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 30 THAI ARTS & PAINTINGS ศิลปะไทย และภาพวาด 2345-2401 Print this section catalogue
SECTION 31 ASIAN ARTS & ANTIQUES ศิลปะเอเชีย และวัตถุโบราณ 2402-2518 Print this section catalogue
SECTION 32 EUROPEAN ARTS & ANTIQUES ศิลปะยุโรป และวัตถุโบราณ 2519-2524 Print this section catalogue
SECTION 33 WATCHES นาฬิกา 2525-2528 Print this section catalogue

Session 8: THAI COINS RAMA IV-VIII (1851-1946) - MEDALS & ROYAL DECORATIONS -
เหรียญกษาปณ์ไทย
รัชกาลที่ 4- 8 (พ.ศ. 2394-2489) -
เหรียญที่ระลึกและเหรียญแพร่แถบไทย (หน้า 190-209)
Sunday 5th August 2018 at 2.45 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 14.45 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 34 COIN: RAMA IV - VIII (1851-1946) เหรียญกษาปณ์ .4-ร.8 (พ.ศ.2394-2489) 2529-2632 Print this section catalogue
SECTION 35 MEDALS: RAMA IV - VIII (1851-1946) เหรียญที่ระลึก ร.4 -ร.8 (พ.ศ.2394-2489) 2633-2666 Print this section catalogue
SECTION 36 MEDALS: KING BHUMIBOL (1946-present) เหรียญที่ระลึก ร.๙ (พ.ศ.2490-ปัจจุบัน) 2667-2825A Print this section catalogue

Session 9: THAI COINS RAMA IX (1946-PRESENT) - เหรียญกษาปณ์ไทย รัชกาลที่ 9 (พ.ศ. 2489-ปัจจุบัน) (หน้า 210-220)
Sunday 3rd December 2017 at 4.30 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 37 COINS: KING BHUMIBOL (1946-present) เหรียญกษาปณ์ .9 (พ.ศ.2489-ปัจจุบัน) 2826-2932 Print this section catalogue
SECTION 38 COINS MIXED LOTS รายการเหรียญรวม 2933-3000 Print this section catalogue

"Collectibles Market Place" @ Narai Hotel.
2nd - 5th August 2018 @ Ayudhaya Room:
over 15 leading dealers both from local and foreign with huge stocks will be ready for retail and wholesale.

PCGS - NGC - PMG - NCS - HUA XIA
5 World leaders in Coins and Banknotes grading companies are well represented and ready
to meet new colleagues and ready for onsite submission.

Hotel Booking
Please contact Narai Hotel
222 Silom Road Bangkok Thailand
Tel: (66-2) 2370100
Fax: (66-2) 2370142
www.naraihotel.com

More detail from the Organizer:
EUR-SEREE COLLECTING CO., LTD.
1256/8 NAKORNCHAISRI ROAD,  DUSIT,  BANGKOK 10300

บจก. เอื้อเสรีคอลเลคติ้ง
1256/8 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
Tel: +66 2 243-1789, Fax: +66 2 243-4764 or +66 2 669-2043
e-mail:
auction@eurseree.com
line ID LINE ID: eurseree wechat IWATCHES font face= WeChat ID: eurseree


Bidding agents:
We will not take any responsible for the actions of the agents taken on behalf of the postal bidders or absentee bidders.  It is highly recommended that terms and conditions of each agent have to be agreed, before any services may proceed.

1. Mr. GRASSI  FIORENZO
Member committee of The Philatelic Association of Thailand
P.O.BOX  8  Lak Si
Bangkok  10210
THAILAND

Tel: +66 2 533-9210    
Fax: +66 2 997-7031
Mobile: +66 1 909-1496
E-mail: grassitg@loxinfo.co.th

Languages: Italian, France, German, Thai

2. Mr. HORST OSPER
Expert adviser to Michel catalogue
135/9 Moo 10 Soi Watboonsumphan,
Phantip Village 2,
Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20260
THAILAND

Tel: +66 38 410106
Fax: +66 38 410106
Mobile: +66 6 140-0976

Languages:  German, English, Thai