รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 2945 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

more details

LOT NO: 1    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
1943 Thai Occupation of Treganu, revenue issue, ship-design on ungummed paper, 7 different small size low values from 1-50cents and 1 larger size high values $25, fresh, rare, VF(8)
2486 ไทยยึดครองรัฐตรังกานู อากรแสตมป์รูปเรือใบบนกระดาษไม่มีกาว ดวงขนาดเล็ก ๗ดวง ราคา๑-๕๐ เซ็น และ ดวงขนาดใหญ่ ราคา $25 สีสด หายาก VF(8)

Auction Result for LOT NO:1:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 2    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Lot of 8 1899 Long Green Court Fee revenues and 4 used 1907 Provisional - Fiscal surcharge Issue 10b.(#108)x3 and 20b.(#109)x1. Also included one Agriculture Tax – King’s Monogram Essay of King Chulalongkorn blue colour, umgummed paper. Mostly fine but some with minor faults. Inspection suggested. F.(13)
2420-50 กลุ่มอากรแสตมป์ฤชากร Long Green ปี 2442 ใช้แล้วจำนวน 8 ดวง และชุดชั่วคราวฤชากร ปี 2450 ใช้แล้ว 4 ดวงประกอบด้วย ราคา 10บ.(#108) 3 ดวงและราคา 20บ.(#109) 1 ดวง นอกจากนี้ยังมีต้นแบบอากรค่านาชุดแรก ปี 2420 ตัวอย่างอักษรย่อรัชกาลที่ 5 “จ.ป.ร.” ชนิดไม่ปรุรู สีน้ำเงิน บนกระดาษกาว ส่วนใหญ่สภาพดีแต่มีบ้างที่มีตำหนิ ควรตรวจสอบ F.(13)

Auction Result for LOT NO:2:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 3    meaning
Starting: THB 7000   Approx: € 184  Download Blank POST-BID
General Revenue - 1883 First Issue Waterlow & Sons Ltd., Colour trial proof of One Fuang imperorated. The stamp was vertical split in 2 halves but still fine and affixed on a cardboard. F.(1)
อากรแสตมป์ - 2426 ชุดแรก แสตมป์ทดลองสี (สีเขียว) ของโรงพิมพ์ วอเตอร์โลว์ แอนด์ ซันส์ ชนิดราคา หนึ่งเฟื้อง ไม่ปรุรู แสตมป์แยกเป็นสองส่วนตามแนวดิ่งแต่สภาพยังดีและติดบนกระดาษแข็ง F.(1)

Auction Result for LOT NO:3:   unsold

more details

LOT NO: 4    meaning
Starting: THB 4500   Approx: € 118  Download Blank POST-BID
Mixed lot of collectibles in reign of Rama V - Rama IX included 1896 Postal card Rama V First Issue 1Att(#PC-0001) locally used in Bangkok tied by BANGKOK 1 (BSR-06A) cds dated 18/5/96, 1912 Picture postcard “Hill-tribes, Siam” affixed with King Rama VI “Vienna” 6st.(#149) tied by PAKNAM (PDR-03B) cds dated 19.10.131; labels; revenues; etc. Mostly fine. Inspection suggested. F.(1 lot)
กลุ่มสิ่งสะสมสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 ประกอบด้วย 2439 ไปรษณียบัตรรัชกาลที่ 5 ชุดแรก ราคา 1อัฐ(#PC-0001) ใช้ภายในกรุงเทพฯ ประทับตราBANGKOK 1 (BSR-06A) วันที่ 18/5/96, 2455 ไปรษณียบัตรภาพ “Hill-tribes, Siam” ผนึกแสตมป์รัชกาลที่ 6 “เวียนนา” 6สต.(#149) ประทับตราสมุทรปราการ/PAKNAM (PDR-03B) วันที่ 19.10.131; ป้ายลงทะเบียน อากรแสตมป์ เป็นต้น ส่วนใหญ่สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(1 lot)

Auction Result for LOT NO:4:   unsold

more details

LOT NO: 5    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
1903 & 1908 French Magazine “Le Petit Journal” issued 7 June 1903 and 30 August 1908 with picture in colour of “The car racing of Paris-Madrid” and “Wilbur Wright's First Flight in France” respectively. Nicely housed on sunken card. (2)
2446 & 2451 หนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศส “Le Petit Journal” ฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน 2446 และ 30 สิงหาคม 2446 มีภาพสี “การแข่งรถของปารีส - มาดริด” และ “เที่ยวบินแรกของ Wilbur Wright ในประเทศฝรั่งเศส” ตามลำดับ ติดบนกระดาษแข็งอย่างสวยงาม (2)

Auction Result for LOT NO:5:   unsold

more details

LOT NO: 6    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
1905 Picture postcard “A Siamese Priest” from Bangkok to Paris affixed on obverse Second Issue 1Att(#78) and 4Atts(#81) tied by BANGKOK 2 (BDR-02) cds dated 8.9.1905. On reverse bearing BANGKOK 2 (BDR-02) transit cds of same date. Very fine. VF.(1)
2448 ไปรษณียบัตรภาพ “พระสงฆ์สยาม” จากกรุงเทพฯ ไปปารีส ผนึกแสตมป์ชุดสาม ราคา 1อัฐ(#78) และ 4อัฐ(#81) ที่ด้านหน้า ประทับตรา BANGKOK 2 (BDR-02) วันที่ 8.9.1905 ด้านหลังตราผ่าน BANGKOK 2 (BDR-02) วันที่วันเดียวกัน สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:6:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 7    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
1906 Lot of 2 Picture postcards of “Siam - Feast of the White Elephant” from Cambodia to France affixed Indochina postage stamp tied by CHLONG double ring cds dated 9 SEPT 06. On reverse PNOMPENH transit cds dated 12 SEPT 06 and MARSEILLE arrival cds dated 22 SEPT 06. Very fine. VF.(2)
2449 กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ “งานเลี้ยงช้างเผือก” 2 ใบ ส่งจากเขมรไปฝรั่งเศส ผนึกแสตมป์อินโดจีนประทับตราวงกลมคู่ CHLONG วันที่ 9 SEPT 06 ด้านหลังมีตราผ่าน PNOMPENH วันที่ 12 SEPT 06 และตรารับ MARSEILLE วันที่ 22 SEPT 06 สภาพดีมาก VF.(2)

Auction Result for LOT NO:7:   Sold at THB 8400

more details

LOT NO: 8    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
1906-22 Lot of 3 picture postcards mailed during 1906-22 included 1. 1906 postcard “Le Garuda surle Naga” affixed Third Issue 1att(#78) tied by SIEMRAT (PDR-03B) cds dated 25.9.125.; 2. 1911 postcard “Foreign gentlemen” without postage stamp but bearing BANGKOK 7 (BDR-03A) and BANGKOK 2 (BDR-03A) cds dated 17.10.130.; and 3. 1922 postcard “Model of Angor Wat - Wat Prakeo, BANGKOK” from Lopburi to Austria affixed with Vienna Issue 2st.(#147) tied by LOBBURY (PDR-03D) cds dated 15.2.65. Fine. F.(3)
2449-65 กลุ่มไปรษณีบัตรภาพ 3 ใบส่งในระหว่างปี 2449-65 ประกอบด้วย 1. 2449 ไปรษณีบัตรภาพ “Le Garuda surle Naga” ผนึกแสตมป์ชุดสาม 1อัฐ(#78) ประทับตราเสียมราฐ (PDR-03B) วันที่ 25.9.125.; 2. 2454 ไปรษณีบัตรภาพ “Foreign gentlemen” ไม่มีแสตมป์แต่มีตรากรุงเทพฯ BANGKOK 7 (BDR-03A) และ กรุงเทพฯ 2 (BDR-03A) วันที่ 17.10.130.; และ 3. 2465 ไปรษณีบัตรภาพ “Model of Angor Wat - Wat Prakeo, BANGKOK” ส่งจากลพบุรีไปออสเตรีย ผนึกแสตมป์ชุดเวียนนา ราคา 2สต.(#147) ประทับตราลพบุรี (PDR-03D) วันที่ 15.2.65 สภาพดี F.(3)

Auction Result for LOT NO:8:   Sold at THB 18000

more details

LOT NO: 9    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
1907 - Picture postcard “Tewkesbury. Abbey S.W.” King Rama VII sent from Ledbury to Krom Luang Prajagra Silpakom in London, affixed with with King Edward VII half penny tied by Ledbury cds dated 16 JU 07. On address side bearing H.M.'s handwriting in Thai text and on picture side bearing Thai Text reads “I'm tired of being here. Want to eat Thai food and talk about horse breeding and tanning. Missing you so much” and signed “Prajadhipok” in Thai manuscript. Nicely housed in metal frame size 19x14.5 cm. with additional 2 frames size 9.5x14.5 cm. on left and right. On right frame housed 2 cigarette cards pictures of H.R.H. Rama VII and H.R.H. Prince Prajagra Silpakom. Postcard with several abrasions. Very interesting. Inspection suggested. (3)
2450 - ไปรษณียบัตรภาพ “Tewkesbury. Abbey S.W.” พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งจากเมือง Ledbury ถึง กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อยู่เมืองลอนดอน ผนึกแสตมป์ King Edward VII ครึ่งเพ็นนี ประทับตรา Ledbury วันที่ 16 JU 07 ด้านที่อยู่มีลายพระราชหัตถ์เลขาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นภาษาไทย และด้านภาพมีลายพระราชหัตถ์เลขาเป็นภาษาไทยอ่านได้ว่า “มาอยู้นี่เบื่อเต็มทน อยากกินกับเข้าไทยแลคุยเรื่องประสมม้าฟอกหนังอีก คิดถึงมาก” และทรงลงพระปรมาภิไธย “ประชาธิปก” ใส่ในกรอบโลหะขนาด 19x14.5 ซม. อย่างสวยงาม และด้านซ้ายและด้านขวามีกรอบขนาด 9.5x14.5 ซม. กรอบด้านขวามีรูปยาซิกาเรตการ์ด พระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ไปรษณียภาพมีรอยถลอกหลายแห่ง น่าสนใจ ควรตรวจอสอบ (3)

Auction Result for LOT NO:9:   Sold at THB 43000

more details

LOT NO: 10    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
1909 Picture postcard “Big Buddha at Ayuthia” by J. Antonio from Bangkok to France affixed pair of Third Issue 2Atts (#79) tied by BANGKOK 1 (BDR-03A) cds dated 19.5.05 and BANGKOK 2 (BDR-03A) transit cds of same date. Very fine. VF.(1)
2452 ไปรษณียบัตรภาพ “พระพุทธรูปใหญ่ที่อยุธยา” โดย J. Antonio ส่งจากกรุงเทพฯ ไปฝรั่งเศส ผนึกแสตมป์ชุดสาม ราคา 2อัฐ (#79) หนึ่งคู่ ประทับตรากรุงเทพฯ 1 (BDR-03A) วันที่ 19.5.05 และตราผ่านกรุงเทพฯ 2 วันที่วันเดียวกัน สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:10:   Sold at THB 4500

more details

LOT NO: 11    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
1912 Picture postcard “Ancient Kmer Ruins at Phimai, KORAT” by J. Antonio from Bangkok to Switzerland affixed King Rama V “Garuda” 6st.(#143) tied by BANGKOK 2 (BDR-02) cds dated 2.8.1912. Fine. F.(1)
2455 ไปรษณียบัตรภาพ “ปราสาทหินพิมาย,โคราช” โดย J. Antonio จากกรุงเทพฯ ไปสวิสเซอร์แลนด์ ผนึกแสตมป์ชุดครุฑรัชกาลที่ 5 ราคา 6สต .(#143) ประทับตรา BANGKOK 2 (BDR-02) วันที่ 2.8.1912 สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:11:   Sold at THB 3300

more details

LOT NO: 12    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 26  Download Blank POST-BID
1934-1952 Thai Lottery 10 different pcs., mixed conditions, inspection recommened. (10)
2477-95 ลอตเตอรี่รัฐบาลสยาม และ สลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 10 ฉบับแตกต่าง สภาพปะปน กรุณาตรวจสอบ (10)

Auction Result for LOT NO:12:   Sold at THB 2300

more details

LOT NO: 13    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 26  Download Blank POST-BID
Book “Pramaha Chanok” large size book in rd without medal. Some faults.(1)
หนังสือ พระมหาชนก เล่มใหญ่สีแดงพร้อมกล่อใส่เหรียญแต่ไม่มีเหรียญ มีตำหนิบางส่วน 91)

Auction Result for LOT NO:13:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 14    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
Book - Japanese erotic colour painted on paper size 250x25 cm. and rolled, without text. Good condition. F.(1)
หนังสือ - หนังสือปกขาวของญี่ปุ่น เป็นภาพสี บนกระดาษหน้ากว้าง 25 ซม. ยาว 250 ซม. แล้วม้วน ไม่มีตัวอักษรใดๆ สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:14:   unsold

more details

LOT NO: 15    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 10 volumes of “Trade Mark Journal” from 7 October 1932 to December 1940. Hardbound cover size 19x27 cm. From Volume 1 to 10 totalling 3204 pages, text in Thai with illustration of trade marks. Moslty in good condition except Volume 2 cover fault. Good for reference. Very interesting. Inspection suggested. (10)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือ “เครื่องหมายการค้า” จำนวน 10 เล่ม เริ่มจาก 7 ตุลาคม1932 ถึง ธันวาคม 1940 ปกแข็ง ขนาด 19x27 ซม. จำนวนหน้าเริ่มจากเล่มที่ 1 ถึงเล่มที่ 10 รวม 3204 หน้า เป็นภาษาไทย มีภาพประกอบเป็นภาพเครื่องหมายการค้า ส่วนใหญ่สภาพดียกเว้นเล่มที่ 2 ปกมีตำหนิ เหมาะสำหรับอ้างอิง น่าสนใจ ควรตรวจสอบ (10)

Auction Result for LOT NO:15:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 16    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 11 books in various topics such as Khon, Postures of Buddha Images, Horses, The Art of mother of Pearl Inlay, etc. Mostly softbound, size 14.5x21.5 cm.-19x27 cm. Text in Thai with B&W illustrations. Mostly in good condition. Very low starting price. Inspection suggested. F.(12)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือในหัวข้อต่างๆ รวม 11 เล่ม เช่น โขน พระพุทธรูปปางต่างๆ ตำราม้าของเก่า เครื่องมุก เป็นต้น ส่วนใหญ่ปกอ่อน ขนาด 14.5x21.5 ซม.-19x27 ซม. เป็นภาษาไทยพร้อมภาพประกอบขาวดำ ส่วนใหญ่สภาพดี ราคาเริ่มต้นต่ำ ควรตรวจสอบ F.(12)

Auction Result for LOT NO:16:   Sold at THB 5400

more details

LOT NO: 17    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 13 books published by Siam Society included 1. “The Natural History Bulletin of the Siam Society” Volume 21 Nos. 3&4 December 1966; Volume 22 Nos. 1&2 December 1967; Volume 22 Nos. 3&4 December 1968; and Volume 23 Nos. 1&2 November 1969, 2. “The Siam Society Fifieth Anniversary Commemorative Publication” Selected Articles from The Siam Society Journal Volume I 1904-29 and Volume II 1929-1953, 3. “The Journal of the Siam Society (JSS)” Volume LIV Part 2 July 1966; Volume LV Part 1 January 1967 and Part 2 July 1967; Volume LVI Part 2 July 1968; and Volume LVII Part 1 January 1969, 4. “The Natural History Bulletin of the Siam Society” Volume 21 and 22; and 5. “A Ramayana Relief From The Khmer Sanctuary At Pimai In North-East Thailand” by J.J. Boeles. All softbound cover. Size 18x24 cm., text in English with illustrations. Inspection suggested. (13 books)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 13 เล่ม พิมพ์โดย Siam Society ประกอบด้วย 1. “The Natural History Bulletin of the Siam Society” Volume 21 Nos. 3&4 December 1966; Volume 22 Nos. 1&2 December 1967; Volume 22 Nos. 3&4 December 1968; and Volume 23 Nos. 1&2 November 1969, 2. “The Siam Society Fifieth Anniversary Commemorative Publication” Selected Articles from The Siam Society Journal Volume I 1904-29 และ Volume II 1929-1953, 3. “The Journal of the Siam Society (JSS)” Volume LIV Part 2 July 1966; Volume LV Part 1 January 1967 และ Part 2 July 1967; Volume LVI Part 2 July 1968; และ Volume LVII Part 1 January 1969, 4. “The Natural History Bulletin of the Siam Society” Volume 21 และ 22; และ 5. “A Ramayana Relief From The Khmer Sanctuary At Pimai In North-East Thailand” by J.J. Boeles. ปกอ่อนทั้งหมด ขนาด 18x24 ซม., เป็นภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบ ควรตรวจสอบ (13 เล่ม)

Auction Result for LOT NO:17:   unsold

more details

LOT NO: 18    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 210  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 2 erotic painted big book in colour without text. Size 27x16.5 cm., thickness 6 cm., all pages continue folded book, Good condition. F.(2)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือปกขาวขนาดใหญ่ 2 เล่ม เป็นภาพวาดสี ไม่มีตัวอักษรใดๆ ขนาด 27x16.5 ซม. หนา 6 ซม. ทุกหน้าติดกันอย่างต่อเนื่องคล้ายหนังสือข่อยของไทย สภาพดี F.(2)

Auction Result for LOT NO:18:   unsold

more details

LOT NO: 19    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 2 Japanese erotic painted big book in colour without text. Size 12x18 cm., thickness 3 cm., all pages continue folded book, Good condition. F.(2)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือปกขาวของญี่ปุ่นขนาดใหญ่ 2 เล่ม เป็นภาพวาดสี ไม่มีตัวอักษรใดๆ ขนาด 12x18 ซม. หนา 3 ซม. ทุกหน้าติดกันอย่างต่อเนื่องคล้ายหนังสือข่อยของไทย สภาพดี F.(2)

Auction Result for LOT NO:19:   unsold

more details

LOT NO: 20    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 2 Japanese erotic painted big book in colour without text. Size 12x18 cm., thickness 3 cm., all pages continue folded book, Good condition. F.(2)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือปกขาวของญี่ปุ่นขนาดใหญ่ 2 เล่ม เป็นภาพวาดสี ไม่มีตัวอักษรใดๆ ขนาด 12x18 ซม. หนา 3 ซม. ทุกหน้าติดกันอย่างต่อเนื่องคล้ายหนังสือข่อยของไทย สภาพดี F.(2)

Auction Result for LOT NO:20:   unsold

more details

LOT NO: 21    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 26  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 29 mourning books of Royal Family, government officers. Civilians both males and females and monks included Princess Mother, Field Marshal Thanom Kittikachorn, Shin Sophonpanich, Khunying Saisanom Chainuwat, Luang Pow Prae Wat Pigoolthong, etc. Both hardbound and softbound covers. Size 14.5-21 cm. - 22x30 cm. Text in Thai with either B&W or colour illustration. Low starting price. Good condition. F.(29)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือที่ระลึกงานศพ 29 เล่มของเชื้อพระวงศ์ ข้าราชการและพลเรือนทั้งชายหญิง และพระสงฆ์ ประกอบด้วย สมเด็จย่า จอมพลถนอม กิตติขจร นายชิน โสภณพนิช คุณหญิงสายสนม ไชยนุวัติ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เป็นต้น มีทั้งปกแข็งและปกอ่อน ขนาดตั้งแต่ 14.5-21 ซม. - 22x30 ซม. เป็นภาษาไทย มีภาพประกอบขาวดำหรือสี ราคาเริ่มต้นต่ำ สภาพดี F.(29)

Auction Result for LOT NO:21:   Sold at THB 2800

more details

LOT NO: 22    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 32 mourning books of prominent public figures included Field Marshal Sarit Thanarat, Major Wichit Wathakan, Gen. Chao Phraya Bodindechataranuchit, Major General Mom Chao Thawansak (MR Chalermlappon Thaveewong), Mr. Suratin Bunnag, etc. Also 11 books of various topics included Chronicle of King Rama II (C.S. 1171-1173), Originate of Thai Paratrooper, etc. Both hardbound and softbound cover. Size 12x19 cm. to 19x26 cm. Text in Thai with B&W illustrations. Low starting price. Average 70 Baht each. Mixed condition. Inspection suggested. F.(43) """"
หนังสือ - กลุ่มหนังสือที่ระลึกงานศพ 32 เล่มต่างกัน ของคนที่มีชื่อเสียงในสังคม อาทิเช่น จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์, พลตรัหลวงวิจิตรวาทการ, พลเอก เจ้าพระยาบดนทรเดชานุชิต, พลตรี หม่อมเจ้าถวัลยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์), นายสุรทิน บุนนาค, เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหนังสือต่างๆ อีก 11 เล่ม เช่น จดหมายเหตุรัชกาลที่ 2 (Cจ.ศ.1171-1173), กำเนิดพลร่มไทย เป็นต้นมีทั้งปกแข็งและปกอ่อน ขนาด 12x19 ซม. ถึง 19x26 ซม. เป็นภาษาไทย มีภาพประกอบขาวดำ ราคาเริ่มต้นต่ำ มาก เฉลี่ยเล่มละ 70 บาท สภาพปะปนกัน ควรตรวจสอบ F.(43) """"

Auction Result for LOT NO:22:   Sold at THB 5400

more details

LOT NO: 23    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 26  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 4 books included 1. 1953 “The Development of Chinese Zen After The Sixth Patriarch” by Heinrich Dumoulin, 2. 1972 “Six Essays On Military Affairs” by Mao Tsetung, 3. 1976 “Quotations From Chairman Mao Tsetung, and 4. Republic of China (Taiwan) 23 years and 7 months. Hardbound and softbound cover, size 9x12.5cm. - 18x26 cm. First three books text in English, the last one text in Chinese with B&W illustrations. (4)
หนังสือ -กลุ่มหนังสือ 4 เล่ม ประกอบด้วย 1. 1953 “The Development of Chinese Zen After The Sixth Patriarch” โดย Heinrich Dumoulin, 2. 1972 “Six Essays On Military Affairs” โดย Mao Tsetung, 3. 1976 “Quotations From Chairman Mao Tsetung, และ 4. Republic of China (Taiwan) 23 years and 7 months ปกแข็งและปกอ่อน ขนาด 9x12.5 ซม. - 18x26 ซม. สามเล่มแรกเป็นภาษาอังกฤษ เล่มสุดท้ายเป็นภาษาจีนมีภาพประกอบขาวดำ (4)

Auction Result for LOT NO:23:   Sold at THB 1000

more details

LOT NO: 24    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 39  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 7 books about coins and stamps either softbound or hardbound cover. Softbound cover included 1. “2003 Price Guide to World Coins” 6th Edition by Marc Hudge & Tom Hudgeons; 2. “Guide on Stamps Collecting”; 3. “Thai Stamps 2004” by Sakserm Siriwong; 4. “Thai First Day Cover Catalog 1961-1997” by the International House of Stamps (SIAM); and 5. “Postcard - Carte Postale” by The Philatelists Association of Thailand. Hardbound cover included 1. “Focus on Stamps” by Michael Briggs; and 2. “Retrospect of Thai Communications” by the Communications Authority of Thailand. Mostly text in Thai, size 10.5x17.5 cm.-21.5x30 cm. Very good condition. F.(7)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 7 เล่มเกี่ยวกับเหรียญและแสตมป์ มีทั้งปกอ่อนและปกแข็ง ปกอ่อนได้แก่ 1. “2003 Price Guide to World Coins” พิมพ์ครั้งที่ 6 โดย Marc Hudge & Tom Hudgeons; 2. “คู่มือการเล่นแสตมป์” โดยบุญเจือ เลิศกิติยศ; 3. “แสตมป์ไทย 2547” โดยศักดิ๋เสริม ศิริวงศ์; 4. “คู่มือซองวันแรกจำหน่าย 1961-1997” โดยเฮาส์ออฟแสตมป์; และ 5. “ไปรษณียบัตรไทย” โดยสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ปกแข็งได้แก่ 1. “Focus on Stamps” โดย Michael Briggs; และ 2. “ย้อนอดีตการสื่อสารไทย” โดยการสื่อสารแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย ขนาด 10.5x17.5 ซม.-21.5x30 ซม. สภาพดีมาก F.(7)

Auction Result for LOT NO:24:   Sold at THB 2200

more details

LOT NO: 25    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 26  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 9 books included 1. 1964 Biograpy of King Bhimibol by Sangob Suriyintra; 2. 1939 Thailand During the Constitutional Period issued on the occasion of the National Day Celebrations and Treaties; 3. 1971 Chakri Dynasty : Biography of 9 Kings and photographs; 4. Combining Dusit Samit Journals 1918-19 from No. 1 to No. 66 in 6 volumes. All hardbound covers. Size 13x19 cm.-20x27 cm. Text in Thai with illustrations. Mostly in good condition. Inspection suggested. (9)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 9 เล่ม ประกอบด้วย 1. 2507 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยสงบ สุริยินทร์Biograpy of King Bhimibol by Sangob Suriyintra; 2. 2482 ไทยในสมัยรัฐธรรมนูญ ที่ระลึกในงานฉลองวันชาติและสนธิสัญญา; 3. 2514 พระบรมราชจักรีวงศ์: ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชประวัติ 9 รัชกาล; 4. วารสารดุสิตสมิธฉบับรวมเล่ฒ ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ถึง 66 รวม 6 เล่ม ปกแข็งทั้งหมด ขนาด 13x19 ซม.-20x27 ซม. เป็นภาษาไทยพร้อมภาพประกอบด ส่วนใหญ่สภาพดี ควรตรวจสอบ (9)

Auction Result for LOT NO:25:   Sold at THB 22000

more details

LOT NO: 26    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 26  Download Blank POST-BID
Book - Lot of over 100 copies in related to H.M. King Bhumibol, Queen Sirikit and Royal Family included various interesting books such as The King with Children and Teenages, Little Princes and Young Kings by H.R.H. Princess Galyani Vadhana, H.M.'s Golden Jubilee, In Celebration of the 60th Anniversary H.M.'s Accession to the Throne, A Souvenir of Royal Activities during the year B.E. 2514, Father's words, etc. Both hardbound and softbound covers. Size 13x19 cm. - 22x30 cm. Text mostly in Thai with either B&W or colour illustration. Low starting price only 10 Baht/book. Good condition. F.(100+)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือกว่า 100 เล่มเกี่ยวเนื่องกับในหลวงและพระราชินีและเชื้อพระวงศ์ มีหนังสือน่าสนใจมากมาย เช่น ในหลวงกับเด็กและเยาวชน, เจ้านายเล็กๆ - ยุวกษัตริย์ พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา ฉลองสิริราชย์สมบัติครบ 50 ปี, ฉลองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี, ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์พระราชกรณียกิจและพระราชจริยาวัตร พ.ศ. 2514, คำพ่อสอน, เป็นต้นมีทั้งปกแข็งและปกอ่อน ขนาดตั้งแต่ 13x19 ซม. - 22x30 ซม. ส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย มีภาพประกอบขาวดำหรือสี ราคาเริ่มต้นต่ำเพียงเล่มละ 10 บาท สภาพดี F.(100+)

Auction Result for LOT NO:26:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 27    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
Book: Lot of 1 wooden frame and 29 books included 18 in English Text and 11 in Thai text. English text included 1. The Illustrated London News Silver Jubilee Record Number 1910-1935 ; 2. 1922 The Prince of Weles' Eastern Book a pictorial record of the voyages of H.M.S. “Renown” 1921-1922; 3. 1943 The Land of the Great Image by Maurice Collis, etc. Thai text included 1. The Visit to Siam of King Nicholas II of Russia; 2. The Pictorial of Their Majesties the King and Queen of Thailand; 3. Biography of King Bhumibol; etc. Wooden frame size 21x24 cm. housed the receipt of donation for casting the statue of King Rama V on horseback, the receipt with insect holes. Mostly fine. Average only 100 Baht/item. Inspection suggested. (29+1)
หนังสือ: กลุ่มหนังสือ 29 เล่มประกอบด้วยเป็นภาษาอังกฤษ 18 เล่ม เป็นภาษาไทย 11 เล่ม และกรอบไม้ 1 กรอบ หนังสือภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 1. The Illustrated London News Silver Jubilee Record Number 1910-1935 ; 2. 1922 The Prince of Weles' Eastern Book a pictorial record of the voyages of H.M.S. “Renown” 1921-1922; 3. 1943 The Land of the Great Image by Maurice Collis, เป็นต้น หนังสือภาษาไทยประกอบด้วย 1. การเสด็จเยือนประเทศสยามของพระเจ้านิโคลัส 2 แห่งรัสเซีย; 2. ประมวลภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี; 3. พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช; เป็นต้น กรอบไม้ขนาด 21x24 ซม. ใส่ใบเสร็จรับเงินบริจาคร่วมสร้างพระรูปทรงม้ารัชกาลที่ 5 ใบเสร็จมีรูแมลงมากมาย เฉลี่ยรายการละ 100 บาท ควรตรวจสอบ (29+1)

Auction Result for LOT NO:27:   Sold at THB 8200

more details

LOT NO: 28    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
Book: Lot of 10 books and magazines about cars. Books included 1. 2001 “The Car: A Book of Classic Motors” by Martin Buckley, text in English with B&W and colour illustrations, 256 pages, softbound cover, size 23x30 cm.; and 2. 1997 “Mercedes” text by Hartmut Lehbrink, 2 volumes 700 pages with colour illustrations, text in 3 language including English, hardbound cover and size 27x33 cm. Magazines included 1. “What Car? Road Test Directory”; 2. “Classic & Sports Car”; 3. “EVO The Thrill of Driving”; 4. “Practical Classics”; etc. Also “The New Guinness Book of Records 1995” in hardbound cover, text in English with colour illustrations, 311 pages, size 23x31 cm. Good for car lovers. (10)
หนังสือ: กลุ่มหนังสือและวารสารเกี่ยวกับรถยนต์รวม 10 เล่ม หนังสือประกอบด้วย 1. 2001 “The Car: A Book of Classic Motors” โดย Martin Buckley, ภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบขาวดำและสี หนา 256 หน้า ปกอ่อน ขนาด 23x30 ซม., และ 2. 1997 “Mercedes” คำบรรยายโดย Hartmut Lehbrink มี 2 เล่มรวมหนา 700 หน้าพร้อมภาพประกอบสี เป็น 3 ภาษารวมภาษาอังกฤษด้วย ปกแข็ง ขนาด 27x33 ซม. วารสารประกอบด้วย 1. “What Car? Road Test Directory”; 2. “Classic & Sports Car”; 3. “EVO The Thrill of Driving”; 4. “Practical Classics”; เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหนังสือ “The New Guinness Book of Records 1995” ปกแข็ง เป็นภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบสี หนา 311 หน้า ขนาด 23x31ซม.pเหมาะสำหรับคนรักรถยนต์ (10)

Auction Result for LOT NO:28:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 29    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
Book: Lot of 11 books about Thai history and Buddhism included Funan, Sukhothai, Ayutthaya, English Governess at the Court of Siam, etc. Hardbound and softbound cover, size 13x19 cm. - 22x30 cm. Two books in Thai text, one in bilingual text and 8 in English text. All in good condition. F.(11)
หนังสือ: กลุ่มหนังสือ 11 เล่มเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยและพุทธศาสนา ประกอบด้วย “ฟูนาน”, “สุโขทัย”, “อยุธยา”, “Governess at the Court of Siam” เป็นต้น ปกแข็งและปกอ่อน ขนาด 13x19 ซม. - 22x30 ซม. สองเล่มเป็นภาษาไทย เล่มหนึ่งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และที่เหลือ 8 เล่มเป็นภาษาอังกฤษ สภาพดี F.(11)

Auction Result for LOT NO:29:   Sold at THB 4800

more details

LOT NO: 30    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Book: Lot of 17 books included Masterworks of Chinese Porcelain in the National Palace Museum, The Journal of Siam Society Volume LII Part 1 April 1964, Coins in Thailand, Banknotes Of Thailand by Silas Little, 30th Anniversary of Bank of Thailand compiled by Chalerm Yongbunkerd, Thai Stamps by Vijarn Chaisut, etc. Either hardbound or softbound cover, size 16.521 cm. - 23x30 cm. Text either in Thai or English with illustrations. Inspection suggested. F.(17)
หนังสือ: กลุ่มหนังสือ 17 เล่มประกอบด้วย Masterworks of Chinese Porcelain in the National Palace Museum, The Journal of Siam Society Volume LII Part 1 April 1964, Coins in Thailand, Banknotes Of Thailand by Silas Little, อนุสรณ์ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย เรียบเรียงโดยเฉลิม ยงบุญเกิด, แสตมป์ไทย โดยวิจารณ์ ไชยสุต เป็นต้น มีทั้งปกแข็งและปกอ่อน ขนาด 16.5x21 ซม. - 23x30 ซม. มีทั้งภาษาไทยหรือภาอังกฤษพร้อมภาพประกอบ ควรตรวจสอบ F.(17)

Auction Result for LOT NO:30:   Sold at THB 4300

more details

LOT NO: 31    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Book: Lot of 5 books included Thai Art and History, Buddha inscriptions on Chiang Mai Buddha images, 2505 Guide to Ayutthaya Museum, etc. Softbound cover, size 11x18 cm. - 22x29 cm. Text in Thai with illustrations. Good condition. F.(5)
หนังสือ: กลุ่มหนังสือจำนวน 5 เล่ม ประกอบด้วย “คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่”, 2505 คู่มือนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ปกอ่อน ขนาด 11x18 ซม. - 22x29 ซม. เป๋นภาษาไทยพร้อมภาพประกอบ สภาพดี F.(5)

Auction Result for LOT NO:31:   unsold

more details

LOT NO: 32    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Book: Lot of 8 reprint books included 1. 1997 “Government Gazette in the Reign of King Rama V” Vol. 1-4 of Chulasakkarat 1236-1239 (A.D. 1874-1877), 2. 1997 Calendar and Archives Vol. 1 October - March of Rattanakosin Sok 108 in 2 copies, 3. 1998 “Conscription of House Number and Address in Chulasakkarat 1245” Vol. 1-2. Hardcover, size 15x21 cm.- 26x37 cm. Text in Thai, various books with B&W illustrations. Additional a book titled “British & European Birds in Colour” by Bertel Bruun published in 1969, 321 pages, size 21x30 cm., text in English with colour illustration. Good for reference and library. Very interesting. (9)
หนังสือ: กลุ่มหนังสือพิมพ์ใหม่ 8 เล่ม ประกอบด้วย 1. 1997 “ราชกิจจานุเบกษาในรัชกาลที่ 5” เล่ม 1-4 ปีจุลศักราช 1236-1239 (ค.ศ. 1874-1877), 2. 1997 “ประติทินบัตรแลจดหมายเหตุ เล่ม 1 ตุลาคม - มีนาคม ปีรัตนโกสินทรศก 108 จำนวน 2 เล่ม, 3. 1998 “สารบาญชี ปี จ.ศ. 1245” เล่ม 1-2 ปกแข็ง ขนาด 15x21 ซม.- 26x37 ซม. เป็นภาษาไทย หลายเล่มมีภาพประกอบขาวดำ นอกจากนี้ยังมีหนังสือชื่อ “British & European Birds in Colour” โดย Bertel Bruun พิมพ์ปี 1969, หนา 321 หน้า, ขนาด 21x30 ซม., เป็นภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบสี เหมาะสำหรับอ้างอิงและห้องสมุด น่าสนใจ (9)

Auction Result for LOT NO:32:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 33    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 26  Download Blank POST-BID
Books & Magazines - Lot of books and magazines in total of over 150 copies in various topics included MAHAJANAKA without medal, His Majesty King Bhumibol Adulyadej's royal guidance and royal speeches, 80 Goodnesses Dedicated to the King, etc. Magazines included OR-SOR-TOR by Tourist Organization of Thailand, Thai Journal, Sawaddi, Kinnaree, etc. Both hardbound and softbound covers. Size 11x17 cm. - 23x30 cm. Text mostly in Thai with either B&W or colour illustration. Low starting price less than 10 Baht/copy. Good condition. F.(150+)
หนังสือและนิตยสาร - กลุ่มหนังสือและนิตยสารรวมกว่า 150 เล่มในเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย “พระมหาชนก” ไม่มีตัวเหรียญ, พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, สานฝัน 80 ความดีถวายในหลวง, เป็นต้น นิตยสารประกอบด้วย อรุสาร อสท การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, วารสารไทย, สวัสดี, กินรี, เป็นต้น มีทั้งปกแข็งและปกอ่อน ขนาดตั้งแต่ 11x17 ซม. - 23x30 ซม. ส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย มีภาพประกอบขาวดำหรือสี ราคาเริ่มต้นต่ำกว่าเล่มละ 10 บาท สภาพดี F.(150+)

Auction Result for LOT NO:33:   Sold at THB 3100

more details

LOT NO: 34    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 394  Download Blank POST-BID
Book - 1909 “Treaty Between The United Kingdom And Siam” signed at Bangkok March 10, 1909 and Ratification exchanged at London, July 9, 1909. Softbound cover, size 15x25 cm. Text in English 8 pages and 1 map of new boundary between Great Britain and Siam co-signed by Ralph Paget and Devawongse on March 10, 1909. Good for reference. Very fine. Rare. VF.(1)
หนังสือ - 1909 “สนธิสัญญาระหว่างสหราชอาณาจักรและสยาม” ลงนามที่กรุงเทพฯ วันที่ 10 มีนาคม 1909 และให้สัตยาบันที่ลอนดอนเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 1909 ปกอ่อน ขนาด 15x25 ซม. เป็นภาษาอังกฤษหนา 8 หน้า มีแผนที่เขตแดนใหม่ระหว่างสหราชอาณาจักรและสยาม 1 แผ่น นาย Ralph Paget และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 1909 เหมาะสำหรับเป็นหนังสืออ้างอิง สภาพดีมาก หายาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:34:   unsold

more details

LOT NO: 35    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Bond - Thailand: 1924 Royal Siamese Government 100P & 50P, red, s/n B7604, brown sn.A1676, issued by National Provincial Bank Ltd., and Chartered Bank of India, Ausdtralia and China, capital $3,000,000, maturity 40 years with 6% interest, printed by Waterlow and Sons, with coupons, size 57x54cm. and housed in wooden frame, cancelled by red lines, some folded, missing some coupons, glassed damaged, Fresh and very fine condition. VF.(2)
พันธบัตร - ประเทศไทย “พันธบัตรรัฐบาลสยาม ปี 2467” ราคา 100 ปอนด์สเตอริง สีแดง หมายเลข B7604 และ ราคา 50 ปอนด์สเตอริง สีน้ำตาล หมายเลข A1676 ออกโดย ธนาคาร National Provincial Bank Ltd., และ Chartered Bank of India, Ausdtralia and China เงินกู้ 3,000,000 ปอนด์สเตอริง ระยะเวลา 40 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 6 พิมพ์ที่วอเตอร์โลว์ แอนด์ ซันส์ คูปองสำหรับเงินปันผลหายไปบางใบ ขนาด 57x54ซม. ใส่ในกรอบไม้ กระจกมีรอยร้าว ขีดฆ่าโดยการเส้นสีแดง มีรอยพับ สีสดและสภาพดีมาก (2)

Auction Result for LOT NO:35:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 36    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
Share Warrant Certificate - Thailand: 1896 Societe Des Mines De Kabin, 25 shares of 100 Francs, green, capital 1,250,000 Francs, green, for shares No. 64626 to 64650, printed by Imprimerie Chaix, Paris, with coupons & 1894 Societe Des Mines De Watana, blue, capital 700,000 Francs, shares No.27056, printed by Impremerie de Charles Skipper & EAST; both housed in wooden frame, Fresh and very fine condition. VF.(2) SOLD AS IS
ใบสำคัญหุ้นกู้ - ประเทศไทย ใบหุ้นกู้ของThailand: 1896 บริษัทเหมืองแร่กบินทร์ 25 หุ้นๆ ละ 100 ฟรังส์ สีเขียว เงินต้น 1,250,000 ฟรังส์ สำหรับหุ้นหมายเลข 64626 ถึง 64650 ออกโดยบริษัทเหมืองแร่กบินทร์ พิมพ์โดย Imprimerie Chaix, ปารีส พร้อมคูปอง และสีสดและ 1894 บริษัทเหมืองแร่วัฒนา สีน้ำเงิน งินต้น 700,000 ฟรังก์ หมายเลข 27056 พิมพ์โดย Impremerie de Charles Skipper & EAST ทั้งสองฉบับใส่ในกรอบไม้ สภาพดีมาก (2) ขายตามสภาพ

Auction Result for LOT NO:36:   unsold

more details

LOT NO: 37    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Cigarette Cards circa 1900's over 100 diff pcs including 6 diff pcs from Siam with King Chulalongkorn portraits, Royal Garuda, Royal Arm etc., additional official label emblem from Siam, housed in old fashion silk album in pink. Very interesting. F.(1 album)
Cigarette Cards circa 1900's over 100 diff pcs including 6 diff pcs from Siam with King Chulalongkorn portraits, Royal Garuda, Royal Arm etc., additional official label emblem from Siam, housed in old fashion silk album in pink. Very interesting. F.(1 album)

Auction Result for LOT NO:37:   Sold at THB 13500

more details

LOT NO: 38    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Cigarette card - Cigareet card depicting a man in Siam King or noble dress. According to “Thai Cigarette Cards” by Serm Suntaranun, page 17, this cigarette card is specified as the oldest of Siam, printed in 1886 and only 4 known. Very fine condition and very rare. (1)
รูปยาซิกาแรต - รูปยาซิกาแรตเป็นภาพชายแต่งกายแบบกษัตริย์หรือขุนนางสยาม ซึ่งข้อมูลจากหนังสือ รูปยาซิกาแรตไทย ของคุณเสริม สุนทรานันท์ หน้า 17 ระบุว่า เป็นรูปยาซิกาแรตเกี่ยวกับสยามที่เก่าแก่ที่สุด พิมพ์ในปี พ.ศ.2429 และพบเพียง 4 ใบเท่านั้น สภาพดีมากและหายากมาก (1)

Auction Result for LOT NO:38:   Sold at THB 6000

more details

LOT NO: 39    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
Cigarette card: Lot of 2 albums of cigarette cards. One album containing medals and orders and another housed Colonial Uniforms of the Imperial Navy of Germany. Softbound cover, size 30x28 cm. and 28x34 cm. respectively. Good condition. F.(2)
รูปยาซิกาเร็ท: อัลบั้ม 2 เล่มใส่รูปยาซิกาเร็ท เล่มหนึ่งรูปยาซิกาเร็ทภาพเหรียญและเครื่องราชฯ อีกเล่มหนึ่งภาพเครื่องแบบทหารเรือเยอรมันในอาณานิคม ปกอ่อน ขนาด 30x28 ซม. และ 28x34 ซม. ตามลำดับ สภาพดี .(2)

Auction Result for LOT NO:39:   Sold at THB 3500

more details

LOT NO: 40    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Cigarette Cards - Lot of 3 cigarette card albums included 1. Album of “The Painting of the Renaissance” with details in German, 2. Another 2 albums containing incomplete set of “Actors” Series issued by British-American Tobacco Co., Ltd., “Cinema Celebrities”, “Eminent Film Personalities” Series, “Zoological Studies”, “Film Stars” issued by Carreras Arcadia Works London England, etc. Fine. F.(3 albums)
รูปยาซิกาเร็ท - กลุ่มอัลบั้มรูปยาซิกาเร็ท 3 เล่ม ประกอบด้วย 1. อัลบั้มของ “The Painting of the Renaissance” พร้อมเนื้อหาและภาพประกอบ เป็นภาษาเยอรมัน, 2. อัลบั้มอีก 2 เล่มใส่รูปยาซิกาเร็ทชุดต่างๆ แต่ไม่ครบชุดของ ชุด “Actors” ออกโดย British-American Tobacco Co., Ltd., ชุด “Cinema Celebrities”, ชุด “Eminent Film Personalities” Series, ชุด “Zoological Studies”, ชุด “Film Stars” ออกโดย Carreras Arcadia Works London England, เป็นต้น สภาพดี F.(3 albums)

Auction Result for LOT NO:40:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 41    meaning
Starting: THB 2600   Approx: € 68  Download Blank POST-BID
Cigarette cards: Lot of 2 albums housed cigarette cards issued by different manufacturer included “The World in Pictures” by Cigarettenfabrik Josetti Gmbh., and “Modern Painting” by Cigaretten Bilderdienst. Very nice. F.(2)""""
”รูปยาซิกาเรตการ์ด: กลุ่มอัลบั้มรูปยาซิกาเรตการ์ด 2 เล่มออกโดยโรงงานแตกต่างกัน ได้แก่ “The World in Pictures” โดย Cigarettenfabrik Josetti Gmbh., และ “Modern Painting” โดย Cigaretten Bilderdienst สีสันสวยงาม F.(2)""""

Auction Result for LOT NO:41:   Sold at THB 2600

more details

LOT NO: 42    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Cigarette cards: Lot of approximately 2,500 pcs cigarette cards included Thai and Chinese but each series not complete set such as Ramayana, Zodiac, etc. Mostly fine. Inspection suggested. F.(1 lot)
รูปยาซิกาเร็ท: กลุ่มรูปยาซิกาเร็ทประมาณ 2,500 ใบ ของไทยและจีนแต่ว่าแต่ละชุดไม่ครบชุด เช่นชุดรามเกียรติ์ ชุดสิบสองราศี เป็นต้น ส่วนใหญ่สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(1 lot)

Auction Result for LOT NO:42:   Sold at THB 10500

more details

LOT NO: 43    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 65  Download Blank POST-BID
Circa 1887-1910 Tramway original ticket by “Bangkok Tramway Co. Ltd.” on dark brown paper printed in bi-lingual (Siamese-English) in black valued at 3 Atts, ticket size 40x45mm, number “8888” & large “8” at center in red, reverse advertisement in Siamese; the first tramway was opened during Rama V's reign in 1887 using horse drawn system; the ticket is still in amazing perfect condition, a scarce historic item.(1)
ตั๋วรถรางสมัยรัชกาลที่ 5 ชนิดราคา 3อัฐ โดยบริษัทฯรถรางกรุงเทพฯ กระดาษน้ำตาลพิมพ์สีดำสองภาษา ไทย-อังกฤษ ขนาดตั๋ว 40x45มม หมายเลข “8888” & เลข “8” สีแดงตรงกลาง ด้านหลังโฆษณาเป็นภาษาไทย (รถรางสายแรกเปิดใช้ในสมัย ร.5 พ.ศ.2430 โดยใช้ม้าลากตัวรถ) ตั๋วแผ่นนี้ยังอยู่ในสภาพเหมือนใหม่ที่สมบูรณ์มากๆ เป็นชิ้นสะสมประวัติศาสตร์ที่หายากชิ้นหนึ่งของไทย (1)

Auction Result for LOT NO:43:   Sold at THB 3600

more details

LOT NO: 44    meaning
Starting: THB 1700   Approx: € 44  Download Blank POST-BID
Collection of Eurseree Auction Catalog starting from Sale#17 dated 14 July 2008 to the latest auction catalog Sale#49 in total of 33 items. All in good condition. Inspection suggested. (33 items)
ชุดสะสมหนังสือคู่มือประมูลของบริษัท เอื้อเสรี คอลเลคติ้ง จำกัด ตั้งแต่ประมูล Sale#17 วันที่ 14 กรกฎาคม 2008 จนถึงครั้งล่าสุด Sale#49 รวมทั้งสิ้น 33 เล่ม ทั้งหมดสภาพดี (33 เล่ม)

Auction Result for LOT NO:44:   Sold at THB 2300

more details

LOT NO: 45    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Document - Land Ownership Report dated 10 July 1942 on reverse affixed with one Public Welfare 5b. Thai numeral. Upper left corner torn but still fine. Inspection suggested. F.(1)
เอกสาร - รายงานกรรมสิทธิ์ที่ดินลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2485 ผนึกอากร ส.ป.ส. 5บ. เลขไทย หนึ่งดวงที่ด้านหลัง มุมซ้ายบนฉีกขาดหายไปแต่สภาพยังดี ควรตรวจสอบ F.(1)

Auction Result for LOT NO:45:   unsold

more details

LOT NO: 46    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
Document - Lot of 3 official letters included letter dated 27 September 2470 signed by Samuhatesapibal Monthon Chantabury, letter dated 30 September 2470 signed by Governor of Rayong and letter dated 14 November 2470 signed by Governor of Trat respectively reporting the amount of counterfeit banknotes circulated in Chantaburi, Rayong, and Trat. Upper left minor fault but still fine. Very interesting. F.(3)
เอกสาร - กลุ่มเอกสารราชการ 3 ฉบับได้แก่ เอกสารลงวันที่ 27 กันยายน 2470 ลงนามโดยสมุหเทศาภิบาลมณฑลจันทบุรี, เอกสารลงวันที่ 30 กันยายน 2470 ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และเอกสารลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2470 ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราษ ตามลำดับ เนื้อหาเกี่ยวกับจำนวนธนบัตรปลอมที่หมุนเวียนในพื้นที่จันทบุรี ระยองและตราษ มุมบนด้านซ้ายชำรุดแต่สภาพยังดี น่าสนใจ F.(3)

Auction Result for LOT NO:46:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 47    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
French Newapeper “Le Petit Parisien” issued 28 May 1893 and 6 August 1893 with picture in B&W “The French Garrison in the island of Khone” and “The French Fleet Entered Menam, the River that leads to Bangkok” respectively. Good condition. (2)
หนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศส “Le Petit Parisien” ฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2436 และ 6 สิงหาคม 2436 มีภาพขาวดำ “ทหารฝรั่งเศสที่เกาะโคน” และ “กองทัพเรือฝรั่งเศสเข้าไปในแม่น้ำซึ่งเป็นแม่น้ำที่นำไปสู่กรุงเทพฯ” ตามลำดับ สภาพดี (2)

Auction Result for LOT NO:47:   unsold

more details

LOT NO: 48   
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
NO LOT
ไม่มีรายการ

Auction Result for LOT NO:48:   withdrawn

more details

LOT NO: 49    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
French Newspaper “Le Petit Journal” issued 24 June 1906, 14 July 1907 and 31 July 1910 with pictures in colour of “The Cambodia Dance of Nymphes”, “Car Accident in Mongolia/China”, and “Rapids in Mekong” respectively. All nicely housed on sunken card. (3)
หนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศส “Le Petit Journal” ฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน 2449, 14 กรกฎาคม 2450 และ 31 กรกฎาคม 2453 กรกฎาคม “การเต้นรำของชาวกัมพูชา Nymphes”, “อุบัติเหตุทางรถยนต์ในมองโกเลีย/จีน”, และ “น้ำเชี่ยวในแม่น้ำโขง” ตามลำดับทั้งหมด ติดบนกระดาษแข็งอย่างสวยงาม (3)

Auction Result for LOT NO:49:   unsold

more details

LOT NO: 50    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Group of “19 glass film” depicting the people and various locations in Bangkok. Each glass film contains 2 same pictures. Size 10.6cm.x4.4 cm. Very fine condition and rare because the glass film easily broken. (19)
กลุ่มฟิล์มกระจกจำนวน 19 แผ่น เป็นภาพผู้คนและสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพ แต่ละแผ่นจะมีภาพเหมือนกัน 2 ภาพ ขนาด 10.6ซม.x4.4ซม.สภาพดีมากและหายากเพราะฟิล์มกระจกแตกเสียหายได้ง่าย (19)

Auction Result for LOT NO:50:   Sold at THB 9000
Found 2945 items, showing 1 to 50.    Next 50 MatchesWe accept without charges only on the day of auction 4th-5th August 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price