รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 27 from total of 2945     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 27    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
Book: Lot of 1 wooden frame and 29 books included 18 in English Text and 11 in Thai text. English text included 1. The Illustrated London News Silver Jubilee Record Number 1910-1935 ; 2. 1922 The Prince of Weles' Eastern Book a pictorial record of the voyages of H.M.S. “Renown” 1921-1922; 3. 1943 The Land of the Great Image by Maurice Collis, etc. Thai text included 1. The Visit to Siam of King Nicholas II of Russia; 2. The Pictorial of Their Majesties the King and Queen of Thailand; 3. Biography of King Bhumibol; etc. Wooden frame size 21x24 cm. housed the receipt of donation for casting the statue of King Rama V on horseback, the receipt with insect holes. Mostly fine. Average only 100 Baht/item. Inspection suggested. (29+1)
หนังสือ: กลุ่มหนังสือ 29 เล่มประกอบด้วยเป็นภาษาอังกฤษ 18 เล่ม เป็นภาษาไทย 11 เล่ม และกรอบไม้ 1 กรอบ หนังสือภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 1. The Illustrated London News Silver Jubilee Record Number 1910-1935 ; 2. 1922 The Prince of Weles' Eastern Book a pictorial record of the voyages of H.M.S. “Renown” 1921-1922; 3. 1943 The Land of the Great Image by Maurice Collis, เป็นต้น หนังสือภาษาไทยประกอบด้วย 1. การเสด็จเยือนประเทศสยามของพระเจ้านิโคลัส 2 แห่งรัสเซีย; 2. ประมวลภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี; 3. พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช; เป็นต้น กรอบไม้ขนาด 21x24 ซม. ใส่ใบเสร็จรับเงินบริจาคร่วมสร้างพระรูปทรงม้ารัชกาลที่ 5 ใบเสร็จมีรูแมลงมากมาย เฉลี่ยรายการละ 100 บาท ควรตรวจสอบ (29+1)

Auction Result for LOT NO:27:   Sold at THB 8200

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 27 from total of 2945    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 4th-5th August 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price