รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 15 from total of 2945     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 15    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 10 volumes of “Trade Mark Journal” from 7 October 1932 to December 1940. Hardbound cover size 19x27 cm. From Volume 1 to 10 totalling 3204 pages, text in Thai with illustration of trade marks. Moslty in good condition except Volume 2 cover fault. Good for reference. Very interesting. Inspection suggested. (10)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือ “เครื่องหมายการค้า” จำนวน 10 เล่ม เริ่มจาก 7 ตุลาคม1932 ถึง ธันวาคม 1940 ปกแข็ง ขนาด 19x27 ซม. จำนวนหน้าเริ่มจากเล่มที่ 1 ถึงเล่มที่ 10 รวม 3204 หน้า เป็นภาษาไทย มีภาพประกอบเป็นภาพเครื่องหมายการค้า ส่วนใหญ่สภาพดียกเว้นเล่มที่ 2 ปกมีตำหนิ เหมาะสำหรับอ้างอิง น่าสนใจ ควรตรวจสอบ (10)

Auction Result for LOT NO:15:   Sold at THB 10000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 15 from total of 2945    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 4th-5th August 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price