รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 48 from total of 2945     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 48    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
French Newspaper - L'Illustration Volume CII 1893 combined issues from July 1st to December 31st, 1893 this popular weekly newspaper including issue 2630 dated 22 July front page showing picture of bangkok, issue 2631 dated 29 July front page showing portrait of King Chulalongkorn and children and article on on page 84-85, etc. Hardbound cover with gilting lettering on spine, size 30x40 cm. Text in French with B&W illustrations. Good condition. (1 volume)
หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศส - L'Illustration เล่มที่ CII ค.ศ. 1893 รวมตั้งแต่ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงฉบับวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1893 ของหนังสือพิมพ์ที่นิยมมาก ฉบับที่ 2630 วันที่ 22 กรกฎาคม ปกหน้าเป็นภาพของกรุงเทพฯ ฉบับที่ July 2631 วันที่ 29 กรกฎาคม ปกหน้าเป็นภาพพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชโอรส และบทความเกี่ยวกับสยามในหน้า 84-85 เป็นต้น ปกแข็ง สันปกตัวอักษรสีทอง ขนาด 30x40 ซม. เป็นภาษาฝรั่งเศสพร้อมภาพประกอบขาวดำ สภาพดี (1 เล่ม)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 48 from total of 2945    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 4th-5th August 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price