รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 47 from total of 2945     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 47    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
French Newapeper “Le Petit Parisien” issued 28 May 1893 and 6 August 1893 with picture in B&W “The French Garrison in the island of Khone” and “The French Fleet Entered Menam, the River that leads to Bangkok” respectively. Good condition. (2)
หนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศส “Le Petit Parisien” ฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2436 และ 6 สิงหาคม 2436 มีภาพขาวดำ “ทหารฝรั่งเศสที่เกาะโคน” และ “กองทัพเรือฝรั่งเศสเข้าไปในแม่น้ำซึ่งเป็นแม่น้ำที่นำไปสู่กรุงเทพฯ” ตามลำดับ สภาพดี (2)

Auction Result for LOT NO:47:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 47 from total of 2945    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 4th-5th August 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price