รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 2 from total of 2945     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 2    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Lot of 8 1899 Long Green Court Fee revenues and 4 used 1907 Provisional - Fiscal surcharge Issue 10b.(#108)x3 and 20b.(#109)x1. Also included one Agriculture Tax – King’s Monogram Essay of King Chulalongkorn blue colour, umgummed paper. Mostly fine but some with minor faults. Inspection suggested. F.(13)
2420-50 กลุ่มอากรแสตมป์ฤชากร Long Green ปี 2442 ใช้แล้วจำนวน 8 ดวง และชุดชั่วคราวฤชากร ปี 2450 ใช้แล้ว 4 ดวงประกอบด้วย ราคา 10บ.(#108) 3 ดวงและราคา 20บ.(#109) 1 ดวง นอกจากนี้ยังมีต้นแบบอากรค่านาชุดแรก ปี 2420 ตัวอย่างอักษรย่อรัชกาลที่ 5 “จ.ป.ร.” ชนิดไม่ปรุรู สีน้ำเงิน บนกระดาษกาว ส่วนใหญ่สภาพดีแต่มีบ้างที่มีตำหนิ ควรตรวจสอบ F.(13)

Auction Result for LOT NO:2:   Sold at THB 4000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 2 from total of 2945    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 4th-5th August 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price