รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 8 from total of 2945     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 8    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
1906-22 Lot of 3 picture postcards mailed during 1906-22 included 1. 1906 postcard “Le Garuda surle Naga” affixed Third Issue 1att(#78) tied by SIEMRAT (PDR-03B) cds dated 25.9.125.; 2. 1911 postcard “Foreign gentlemen” without postage stamp but bearing BANGKOK 7 (BDR-03A) and BANGKOK 2 (BDR-03A) cds dated 17.10.130.; and 3. 1922 postcard “Model of Angor Wat - Wat Prakeo, BANGKOK” from Lopburi to Austria affixed with Vienna Issue 2st.(#147) tied by LOBBURY (PDR-03D) cds dated 15.2.65. Fine. F.(3)
2449-65 กลุ่มไปรษณีบัตรภาพ 3 ใบส่งในระหว่างปี 2449-65 ประกอบด้วย 1. 2449 ไปรษณีบัตรภาพ “Le Garuda surle Naga” ผนึกแสตมป์ชุดสาม 1อัฐ(#78) ประทับตราเสียมราฐ (PDR-03B) วันที่ 25.9.125.; 2. 2454 ไปรษณีบัตรภาพ “Foreign gentlemen” ไม่มีแสตมป์แต่มีตรากรุงเทพฯ BANGKOK 7 (BDR-03A) และ กรุงเทพฯ 2 (BDR-03A) วันที่ 17.10.130.; และ 3. 2465 ไปรษณีบัตรภาพ “Model of Angor Wat - Wat Prakeo, BANGKOK” ส่งจากลพบุรีไปออสเตรีย ผนึกแสตมป์ชุดเวียนนา ราคา 2สต.(#147) ประทับตราลพบุรี (PDR-03D) วันที่ 15.2.65 สภาพดี F.(3)

Auction Result for LOT NO:8:   Sold at THB 18000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 8 from total of 2945    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 4th-5th August 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price